Kohviku vastas, eskalaatortõstukiga üles ja mööda põnevat plastikrada alla kulgev sõit, mis sobib nii suurtele kui väikestele.